Jury ABC Accenten

Naast de juryteams voor de 10 categorieën is er de speciale jury die drie bijzondere jaarprijzen toekent: de ABC Groot Accenten voor: A, de Adverteerder van het Jaar,
B, het Bureau van het Jaar en C, het Consistent Accent.
Deze speciale ABC jury staat ook dit jaar onder voorzitterschap van Professor Gerlach Cerfontaine.

Opmerking: Het is niet noodzakelijk dat er is ingezonden voor het SAN Jaarboek om in aanmerking te komen voor één van de ABC Accenten.

Adverteerder van het Jaar
Is het afgelopen jaar, onder andere door het hanteren van consumer insights, tot opvallende, vernieuwende en effectieve communicatie uitingen gekomen.
En heeft zich duidelijk onderscheiden van andere adverteerders.
Er is above- en below-the-line een herkenbaar en eenduidig merk en campagnebeleid gevoerd dat op een positieve manier heeft bijgedragen aan het merkimago van het bedrijf/product. Het media- en middelenplan moet aantoonbaar effectief zijn in relatie tot tot de doelgroep(en) en doelstelling(en).

Bureau van het Jaar
Heeft zich zakelijk (omzet) en creatief bewezen en heeft in het afgelopen jaar voor zijn klanten aantoonbaar succesvolle campagnes gecreëerd. Heeft weinig of geen klanten verloren. Behaalde reclameprijzen zijn indicatief en niet bepalend. Het bureau staat in de belangstelling van de vakpers, bloggers en potentiële opdrachtgevers en vertaalt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing, communicatie en media in concrete oplossingen en concepten.

Consistent Accent
Het consistent voeren van een campagnebeleid vraagt om moed en doorzettingsvermogen. Moed die vaak beloond wordt met zakelijke successen en wellicht met een Consistent Accent.
Deze prijs is voor de adverteerder die in zijn communicatie-uitingen de afgelopen 3 jaar een herkenbare en consistente thematiek en stijl heeft gehanteerd. Met name de looptijd van de campagne en de doorvertaling die is gemaakt in diverse communicatiemiddelen zonder daarbij de consistentie en de effectiviteit uit het oog te verliezen, zijn belangrijke criteria. Zowel het media- en middelenplan als de creatieve executie moeten aantoonbaar effectief zijn in relatie tot de gekozen doelgroepen en doelstellingen.

Zó verloopt de jurering
De jury die de ABC Groot Accenten toekent is samengesteld uit vertegenwoordigers van het vakblad Adformatie, de BvA, SAN en een aantal externe deskundigen.
De genomineerden voor een Groot Accent worden voorgedragen door de 20 SAN juryvoorzitters van de 10 juryteams. Deze lijsten kunnen worden aangevuld met kandidaten die worden voorgedragen door de ABC jury. Op elke longlist staan 10 namen van kandidaten voor één van de drie overkoepelende jaarprijzen. Aan alle kandidaten wordt gevraagd om kort en bondig aan te geven (max. 2 vel A4) waarom zij vinden dat zij terecht genomineerd zijn. Vervolgens - op basis van deze argumentatie - stelt de ABC jury de shortlisten samen en blijven er in elke categorie – A, B en C – drie kandidaten over.
Alle kandidaten op de drie shortlisten worden uitgenodigd om een presentatie te geven aan de ABC jury op dinsdag 12 mei 2015 in Amsterdam. Daarna volgt opnieuw juryberaad en wordt de uitslag bepaald die bekend gemaakt wordt tijdens de feestelijke SAN uitreiking op 28 mei 2015 in Studio 21 te Hilversum.

Samenstelling ABC Jury 2014
Onafhankelijke voorzitter: Prof. Gerlach Cerfontaine
Adfo Groep: Roderick Mirande, Astrid Prummel en Luuk Ros 
BvA bestuur: Wil Giezenaar (Pon/Audi) en Mireille Spapens (Deloitte)
SAN bestuur: Jeroen Hubert (IKEA), Alex Phaff (Gamma) en FlorienVaessen (ABN AMRO)
Externe deskundigen: Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders) en Rik Riezebos (Eurib)

3.030 cases van 10 jaar nu online in SANARCHIEF, het GROOTSTE reclame archief!

Mijlpaal SANARCHIEF
Onderverdeeld in 11 categorieën, inclusief alle informatie over de doelstelling van de campagne, de doelgroep, strategie, concept, alle makers op naam en RTV materiaal. Met één muisklik te openen. 

Zoeken is vinden!
SANARCHIEF is overzichtelijk, toegankelijk en compleet. Zoek op ’Categorie‘, ‘Adverteerder’, ‘Bureau’ of ‘Jaar’. Of nog leuker via ‘Trefwoord’ en jouw eigen naam.

SANARCHIEF
Inspiratiebron voor campagnemakers